Võru HUUB MTÜ eesmärkideks on edendada sportlikku eluviisi kõikide Võrumaa noorte ja täiskasvanute seas, edendada ettevõtlikkust noorte seast läbi ürituste korraldamise ja teiste tegevuste. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: korraldab väljaõppeid, arendab kontakte ja koostööd sama sihtgrupiga tegelevate asutuste ning organisatsioonidega oma tegevuse kvaliteedi tõstmiseks ja oma liikmete väljaõppeks. Korraldab üritusi, koolitusi, kokkusaamisi jms läbi mille jagatakse sihtgrupile eesmärkidega seotud teadmisi.

 

Ühing järgib enda tegevustes vabaühenduste eetika koodeksis välja toodud vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid. Tutvu lähemalt siin.

 

PÕHIKIRI – Laadi alla!

 

Juhtorganite koosseis:

Emil Aništšenko (juhatuse liige, asutaja)

Olga Aništšenko (juhatuse liige, asutaja)