MTÜ JUHTORGANITE KOOSSEIS

Juhatuse liikmed:

Emil Aništšenko (asutajaliige)

Olga Aništšenko (asutajaliige)

eetilise tegevuse põhimõtTed

MTÜ Võru HUUB järgib enda tegevustes vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.

Põhimõtetega saab tutvuda SIIN